Công ty TNHH Ford Việt Nam (sau đây gọi là “Ford Việt Nam”) cam kết chịu trách nhiệm trong việc bảo mật dữ liệu cá nhân của các khách hàng hiện tại và tiềm năng (sau đây gọi là “Khách hàng”) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách Bảo mật Thông tin (“Chính sách Bảo mật”) này được Ford Việt Nam ban hành quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm tất cả các hoạt động, hành động thực hiện đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nhận được thông qua các phương pháp thu thập thông tin, các mục đích sử dụng dữ liệu và quyền của khách hàng đối với dữ liệu đó.

Khi sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi, Khách hàng đang chấp nhận và đồng ý với những điều được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, vì vậy xin vui lòng đọc kỹ bản Chính sách dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

Dữ liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân mà Ford Việt Nam thu thập là bất kì thông tin nào có thể dùng để xác định danh tính của Khách hàng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin cơ bản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, dữ liệu phản ánh lịch sử hoạt động trên trang thông tin điện tử Ford Việt Nam và các thông tin cá nhân khác.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được thu thập như thế nào? Và được sử dụng cho mục đích gì?

Ford Việt Nam trực tiếp thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng hoặc gián tiếp thông qua các Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford Việt Nam. Ford Việt Nam yêu cầu Khách hàng cung cấp một vài thông tin cho mục đích tiếp thị sản phẩm và/hoặc dịch vụ, và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trải nghiệm khách hàng mà Ford Việt Nam cung cấp. Trong một số trường hợp, Ford Việt Nam có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (ví dụ: yêu cầu khai báo về dịch bệnh truyền nhiễm).

Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin mà Khách hàng cung cấp với mục đích trực tiếp tiếp thị đến Khách hàng tại địa chỉ bạn chọn nhận tài liệu tiếp thị, thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ hoặc ưu đãi đặc biệt từ Ford Việt Nam, hoặc trong những trường hợp khác được pháp luật cho phép. Tiếp thị trực tiếp bao gồm việc kết nối trực tiếp (bằng nhiều phương thức khác nhau như thư, điện thoại, email hoặc SMS) với Khách hàng nhằm mục đích giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ tới bạn. Bạn có thể hủy đăng ký chương trình truyền thông tiếp thị từ Ford Việt Nam bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới.

Ford Việt Nam cũng thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ bất kỳ giao dịch nào mà bạn trực tiếp thực hiện với Ford Việt Nam thông qua Trung tâm Quan hệ Khách hàng, trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam, trang mạng xã hội, các nền tảng internet hoặc báo mạng. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, khi Ford Việt Nam thu thập được thông tin Khách hàng từ các kênh nói trên, Ford Việt Nam sẽ luôn đảm bảo rằng thông tin này được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều gì xảy ra nếu Khách hàng không cung cấp dữ liệu cá nhân cho Ford Việt Nam?

Khách hàng không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân cho Ford Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không có dữ liệu cá nhân của Khách hàng, chúng tôi sẽ không thể liên hệ hoặc thông báo cho Khách hàng về những thông tin liên quan tới các chương trình dịch vụ và sản phẩm hoặc bất kỳ chương trình khuyến mại nào khác của Ford Việt Nam.

Các biện pháp bảo mật

Chúng tôi đang duy trì các biện pháp bảo mật phù hợp đối với dữ liệu cá nhân nhằm đảm bảo các dữ liệu cá nhân được bảo mật, toàn vẹn trước bất kỳ sự xâm nhập, truy cập, thay đổi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ trái phép hoặc bất hợp pháp nào của dữ liệu cá nhân, và cũng đảm bảo tính sẵn có để sử dụng phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Ford Việt Nam thực hiện các giải pháp kiểm soát truy cập, kiểm soát việc sử dụng các thiết bị lưu trữ và xử lý dữ liệu được bảo mật phù hợp cho việc thu thập, sử dụng, và/hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Chúng tôi hạn chế truy cập dữ liệu cá nhân cũng như là các thiết bị lưu trữ và xử lý bằng cách cài đặt quyền truy cập hoặc cho phép truy cập hạn chế, theo đó chỉ cho phép một số cá nhân nhất định được ủy quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân và thực hiện trách nhiệm người dùng nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, xem xét, sao chép bất hợp pháp dữ liệu cá nhân hoặc đánh cắp thiết bị lưu trữ hoặc thiết bị xử lý.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được cung cấp cho ai?

Ford Việt Nam không chia sẻ, bán, hoặc cho bất kỳ công ty độc lập nào thuê thông tin nhận dạng cá nhân để sử dụng nhằm mục đích riêng của họ mà không có sự cho phép của Khách hàng. Chúng tôi chỉ chia sẻ những dữ liệu đã được thuât toán xử lý từ cơ sở dữ liệu marketing của chúng tôi với các đối tác quảng cáo qua mạng xã hội, như là Facebook, nhờ đó đối tác có thể quảng cáo với tư cách đại diện của Ford Việt Nam tới các Khách hàng. Ford Việt Nam hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ bưu chính, vận chuyển hàng hóa, phân tích thị trường và tiếp thị bán hàng. Đôi khi, để hiệu quả, chúng tôi cần cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định của Khách hàng cho các công ty cung cấp dịch vụ này. Bất cứ khi nào cần cung cấp thông tin, chúng tôi và các công ty cung cấp dịch vụ đều đảm bảo rằng những thông tin đó sẽ được dùng đúng mục đích. Bất kì hoạt động sử dụng thông tin cá nhân nào cũng đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, Ford Việt Nam cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ cho công tác thông kê số liệu/thông tin Khách hàng.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có được chuyển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam hay không?

Đối tác của Ford Việt Nam (một công ty thuộc Tập đoàn Toàn cầu) và nhà cung cấp có hiện diện trên toàn thế giới, trong đó có nhiều đối tác ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, vì vậy, trong một số trường hợp, Ford Việt Nam phải chuyển dữ liệu ra nước ngoài. Ví dụ: việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân trên server được đặt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các quốc gia mà các bên thứ ba này có trụ sở sẽ đa dạng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Ford Việt Nam cam kết thực hiện các trình tự thủ tục cần thiết để đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu cá nhân nêu trên được an toàn và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng như thế nào?

Ford Việt Nam rất coi trọng vấn đề bảo mật và cẩn trọng trong việc giữ an toàn dữ liệu cá nhân của Khách hàng, không cho phép bất kỳ hành động sử dụng, tiết lộ hoặc bất kỳ sự thay đổi nào mà chưa được cho phép. Chúng tôi đào tạo nhân viên của mình nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của họ ảnh hưởng đến việc quản lý dữ liệu cá nhân. Nhân viên được ủy quyền được tìm hiểu và sử dụng dữ liệu cá nhân trong phạm vi trách nhiệm của mình. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ không được cung cấp cho bất kỳ tổ chức không liên quan nào và chúng tôi sẽ không chia sẻ các thông tin cá nhân này ngoại trừ các công ty cung cấp dịch vụ có liên quan (như đã nêu ở trên).

Lưu trữ

Ford Việt Nam sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm phục vụ cho các mục tiêu và theo đúng quy định tại Chính sách Bảo mật này, yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách nội bộ, quy tắc hoạt động của Ford Việt Nam và Tập đoàn Ford Toàn cầu hoặc trong trường hợp có tranh chấp (nếu có).

Tính chính xác của dữ liệu cá nhân

Ford Việt Nam sẽ thực hiện các giải pháp cần thiết để xác nhận và duy trì tính chính xác của dữ liệu cá nhân Khách hàng. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân mà Khách hàng trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho Ford Việt Nam được xem là dữ liệu chính xác. Trường hợp cần điều chỉnh bất kỳ thông tin không chính xác nào hoặc Khách hàng muốn thay đổi những thông tin đó, xin vui lòng liên hệ với Ford Việt Nam theo thông tin liên lạc nêu dưới đây.

Làm thế nào để sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân được chúng tôi kiểm soát?

Nếu Khách hàng muốn sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Ford Việt Nam đang lưu trữ, hoặc yêu cầu hủy đăng ký hay thay đổi tùy chọn giao dịch của bạn liên quan đến các hoạt động tiếp thị trực tiếp của Ford Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với:

  • Trung tâm Quan hệ Khách hàng, số điện thoại: 1800 588888 hoặc email fordvn@ford.com

Thông tin liên quan đến thủ tục bảo mật thông tin của Ford Việt Nam

Chính sách Bảo mật này giải thích về việc thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn truy cập vào trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Số lượng và loại thông tin chúng tôi nhận được từ trang thông tin điện tử phụ thuộc vào cách bạn sử dụng. Ngoài ra, trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam có những liên kết đến các trang thông tin điện tử khác; Tuy nhiên, xin lưu ý là các cam kết, quy định của chính sách này chỉ áp dụng và giới hạn đối với trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ và tìm hiểu nội dung liên quan đến các biện pháp bảo mật của những trang thông tin điện tử có liên hết nếu như các trang thông tin điện tử đó có yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin.

Các liên kết, cookies và việc sử dụng website của Ford Việt Nam:

Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam có liên kết với những trang thông tin điện tử khác. Chính sách bảo mật này chỉ được áp dụng với trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam và không áp dụng với bất kì trang thông tin điện tử liên kết nào khác. Chúng tôi khuyến cáo Khách hàng tìm hiểu kỹ các chính sách bảo mật của các trang thông tin điện tử liên kết khác trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Ford Việt Nam sử dụng những công nghệ như “cookies”, “pixel tags” và sử dụng ngôn ngữ lập trình java cho trang thông tin điện tử và trong các email mà Khách hàng đồng ý tiếp nhận từ chúng tôi. Việc sử dụng “cookies”, “pixel tags” và ngôn ngữ lập trình java là tiêu chuẩn trong ngành, đồng thời giúp chúng tôi giám sát hiệu quả việc quảng cáo và cách người dùng sử dụng các trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Một “cookie” là một mẩu thông tin dung lượng nhỏ được lưu trữ bởi trình duyệt web trên hệ thống máy tính của bạn. Nếu bạn đồng ý, các trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam sẽ lưu trữ tên truy cập và mật khẩu của bạn dưới dạng “cookie” để cho phép tự động đăng nhập khi bạn quay lại. Dữ liệu “cookies” trên trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam không lưu trữ địa chỉ email hay bất kì thông tin cá nhân nào khác của bạn.

Chúng tôi sử dụng công nghệ này để thống kê và đo lường hoạt động của trang thông tin điện tử nhằm tăng tiện ích cho việc truy cập của Khách hàng. Chúng tôi không thu thập và lưu trữ những thông tin cá nhân như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại trong quá trình sử dụng trang thông tin điện tử. Mỗi khi Khách hàng truy cập vào các trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam, máy chủ của Ford Việt Nam có thể sẽ đưa ra một số thông tin tùy chỉnh, bao gồm cả quảng cáo, dựa vào dữ liệu được lưu trữ trong cookie của bạn. Các bên thứ ba có thể trình chiếu quảng cáo của chúng tôi trên các trang mạng và đưa ra quảng cáo dựa trên lượt truy cập trước của người dùng tới trang thông tin điện tử của chúng tôi và các hoạt động trên mạng khác. Ford Việt Nam có thể sử dụng dữ liệu phân tích được cung cấp bởi bên thứ ba nhằm thông báo và tối ưu hóa chiến dịch quảng cảo của công ty.

Quảng cáo dựa trên Sở thích

Chúng tôi có thể cho phép đối tác quảng cáo bên thứ ba, ví dụ như Facebook, đặt công cụ theo dõi trang thông tin điện tử và công nghệ lưu trữ (ví dụ như cookies, web beacons, pixels) để thu thập hoặc nhận thông tin liên quan đến hoạt động của bạn trên một vài trang tại website này (ví dụ như địa chỉ IP, các trang bạn đã truy cập, thời gian truy cập trong ngày). Những đối tác này có thể sẽ sử dụng những thông tin này (và kết hợp nó với thông tin được thu thập từ các website, ứng dụng hoặc các dịch vụ kĩ thuật số khác) với mục đích đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai khi bạn tương tác với những trang thông tin điện tử (không phải của Ford Việt Nam), ứng dụng trên điện thoại hoặc các dịch vụ kĩ thuật số khác, và cung cấp các dịch vụ đo lường. Việc này thường được gọi là “Quảng cáo dựa trên Sở thích”.

Lựa chọn không nhận các Quảng cáo dựa trên Sở thích

Bạn có thể tìm hiểu về cách lựa chọn không cho phép cách thức thu thập và sử dụng thông tin này trong trình duyệt hoặc thiết bị của bạn bằng cách quản lý cài đặt của mình, và/hoặc quản lý tài khoản xã hội của bạn bằng cách cài đặt tùy chọn tài khoản của bạn.

Lựa chọn không nhận thông tin từ các nhà quảng cáo cụ thể

Để tìm hiểu thêm về cách chọn không nhận Quảng cáo dựa trên Sở thích từ các nhà quảng cáo cụ thể khác như Facebook, chúng tôi khuyến khích Khách hàng tìm hiểu trang thông tin bảo mật hoặc trang cài đặt trên các trang thông tin điện tử của đơn vị quảng cáo đó.

  • Facebook: Facebook có thể sử dụng các cookie, web beacon và các công nghệ lưu trữ khác để thu thập hoặc tiếp nhận thông tin từ các website của Ford Việt Nam và các trang khác trên mạng internet. Facebook sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ đo lường và quảng cáo mục tiêu. Để tìm hiểu thêm về cách lựa chọn không nhận Quảng cáo dựa trên Sở thích của Facebook, hãy tìm hiểu trang Bảo mật ở phía dưới trang thông tin điện tử Facebook, và chọn phần Kiểm soát quảng cáo Facebook (Facebook Ads Controls).

Giới hạn thẩm quyền truy cập

Trang thông tin điện tử này do Ford Việt Nam cung cấp và chỉ được dùng vào các mục đích thông tin. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong trang thông tin điện tử này nghĩa là Quý Khách hàng đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu lên trong bản Chính sách này của chúng tôi. Nếu Khách hàng không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện ấy, bạn không nên sử dụng hoặc tải các tài liệu về từ trang thông tin điện tử này.

Nếu Khách hàng chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt ra trong bản Chính sách này, Ford Việt Nam sẽ cho bạn quyền truy cập nhất định và sử dụng trang thông tin điện tử cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v…. Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc cố ý định làm gián đoạn việc điều hành trang thông tin điện tử này dưới bất cứ hình thức nào.

Ford Việt Nam trao quyền cho phép Khách hàng xem và tải về các tài liệu tại trang thông tin điện tử này theo nhu cầu cá nhân, nhưng bạn phải cam kết không sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao các tài liệu mà bạn truy cập được và phải tuân thủ những giới hạn sau đây:

Với mọi tài liệu tải về, Khách hàng phải giữ lại tất cả quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác của các tài liệu này.

Khách hàng không được sửa đổi tài liệu dưới bất kì hình thức nào hoặc sao chép hoặc công bố công khai, trình bày, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu đó với mục đích thương mại hoặc truyền bá.

Khách hàng không được phép chuyển các tài liệu này cho bất cứ người nào trừ khi bạn đã thông báo với họ, và họ đã chấp thuận, các nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã nêu tại Chính sách này của Ford Việt Nam.

Trang thông tin điện tử này, bao gồm cả các tài liệu của nó, được pháp luật về bản quyền của Việt Nam và các hiệp ước về bản quyền trên thế giới mà Việt Nam tham gia bảo hộ cho dù lưu ý về bản quyền có hay không xuất hiện trong các tài liệu. Khách hàng phải tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền nêu trên khi sử dụng trang thông tin điện tử này và ngăn chặn mọi sự sao chép bất hợp pháp các tài liệu này. Ngoại trừ được quy định trong Chính sách này, Ford Việt Nam không thừa nhận bất kì quyền hạn ngầm định hoặc công khai, dưới bất kì hình thức bằng sáng chế (patent), nhãn hiệu hay bản quyền nào.

Lưu ý về nhãn hiệu hàng hoá

Tất cả các nhãn hiệu hàng hoá hiển thị trên trang thông tin điện tử này là những nhãn hiệu của Ford Việt Nam hoặc được Ford Việt Nam đồng ý sử dụng tại Việt Nam. Những thương hiệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên các dòng xe như “Ranger”, “Everest”, “Transit”…; các logo và biểu tượng. Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép bất cứ nhãn hiệu hàng hoá nào đã nêu tại trang thông tin điện tử này.

Thay đổi chính sách bảo mật thông tin

Ford Việt Nam có quyền thay đổi bất kỳ quy định/nội dung nào về chính sách bảo mật mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Thông tin cập nhật về chính sách bảo mật có thể được kiểm tra thường xuyên tại www.ford.com.vn.